Trojité zasklenie okenných profilov

Veľká časť tepla uniká oknom. Množstvo uniknutého tepla, ale môžete sami ovplyvniť – výberom okien. Moderné okná s novými technickými možnosťami stále účinnejšie zabraňujú úniku tepla, a tak zatiaľ čo ešte pred 30 rokmi boli bežné okná s jedným sklom, dnes vyberáte medzi dvojsklami a trojsklami.

Len pre porovnanie: Okno s jednoduchým zasklením zo začiatku 80. rokov malo priemerný súčiniteľ prechodu tepla Uw približne 5–6 W/m2K. Dnes predpis pre úsporu energie (EnEV 2009) definuje maximálnu hodnotu Uw = 1,3 W/m2K. Túto hodnotu ľahko spĺňajú aj okná s dvojsklami, trojsklá však znižujú Uw pod 1,0 W/m2K. Vďaka tomu šetria vaše výdavky za vykurovanie a zamedzujú vzniku kondenzačnej vody a vzdušných prúdov v miestnosti.

Koľko ušetríte s trojsklami?

Ak porovnáme okno s rozmermi 1,23 m × 1,48 m s našimi profilmi Eforte a s trojitým zasklením so starým oknom s izolačným sklom (hodnota Uw = 2,8 W/m2K), zistíme, že by výmena za okná s trojsklami znamenala úsporu a tiež zníženie emisií.

Eforte – štandardné prevedenie s oceľovou výstužou  
Uf (rám) 0,95 W/m2K
Ug (trojsklo) 0,6 W/m2K
Uw (okno) 0,8 W/m2K (štandard pre pasívny dom)
Úspora 1120 litrů vykurovacieho oleje/rok
Úspora nákladov na vykurovanie za 1. rok 784 €
Zníženie emisií CO2 za rok 2240 kg/rok

Chcete vedieť, koľko s novými oknami ušetríte práve vy? Vypočítajte si úsporu jednoducho pomocou nášho kalkulátora úspor.

Chlad nemôže dnu

Inštitút pre okennú techniku v Rosenheime realizoval štúdiu, v ktorej sa zaoberal porovnaním dvojitého a trojitého zasklenia pri vonkajšej teplote -10 °C a izbovej teplote 20 °C. Štúdia sledovala povrchovú teplotu okien v interiéri a preukázala teplotný rozdiel takmer 9 °C.

Dvojité izolačné sklo vykazovalo vnútornú povrchovú teplotu 9,5 °C, trojité izolačné sklo 17,7 °C. Medzi vnútornou povrchovou teplotou okna a izbovou teplotou bol teda v prípade trojskla len veľmi malý rozdiel. Práve zníženie rozdielu medzi povrchovou teplotou a teplotou vzduchu v interiéri významne prispieva k pohode a zdraviu obyvateľov bytu. Nevzniká prúdenie vzduchu a na okne sa nezráža kondenzačná voda, ani sa nevytvára námraza.

Ušetrite s nami výdavky za vykurovanie. Spýtajte sa najbližšieho predajcu na okná Eforte s trojitým zasklením.