Deceuninck, spol. s r.o.

Areál Slatina- Tuřanka 115  627 00 Brno- Slatina Česká republika Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 12279 Zastúpená: Pavlem Stoklasou, prokuristom spoločnosti.

Tel.: +420 547 427 777
Fax.: +420 547 427 779
Email: info@deceuninck.sk
Web: www.deceuninck.sk

IČ: 49445553
DIČ: CZ49445553

Ak máte záujem o informácie o materiále Twinson kontaktujte nášho obchodníka.Petr Klaban tel: +420 724 973 449 e-mail: petr.klaban@deceuninck.com S technickými otázkami ohľadom montáže a cien sa, prosím, obráťte na našich partnerov


Nechajte odkaz

Začiarknutím uvedeného poľa udeľujem obchodnej spoločnosti Deceuninck, spol. s r.o., IČO: 49445553, so sídlom: Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne v oddiele C, vložke 12279, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v rámci mnou vyplneného registračného formulára, a to v rozsahu meno, priezvisko, titul, mesto, PSČ, telefón, e-mail, a to na účely sprostredkovania ponúkania obchodu a služieb.

V prípade neposkytnutia súhlasu na spracovanie osobných údajov nebude, bohužiaľ, možné vybaviť vašu požiadavku týkajúcu sa sprostredkovania vhodnej ponuky, lebo spracovanie osobných údajov a ich poskytnutie poskytovateľovi dopytovaného plnenia je pre splnenie daného účelu nutné.

Súhlas je udelený na obdobie 5 rokov, môžete ho však kedykoľvek odvolať. Viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov a svojich právach nájdete v Poučení o ochrane osobných údajov.