DECEUNINCK SI NA ZÁKLADE VEDECKÝCH FAKTOV STANOVIL AMBICIÓZNY CIEĽ, AKO ZNÍŽI EMISIE SKLENÍKOVÝCH PLYNOV

Deceuninck si na základe vedeckých faktov stanovil ambiciózny cieľ

15. júla 2022, Brno - Spoločnosť Deceuninck sa zaviazala, že bude svoje ciele v oblasti znižovania emisií nastavovať v súlade s vedeckými faktami. Prostredníctvom iniciatívy Science Based Targets (SBTi) sa Deceuninck pripojil k hnutiu Business Ambition for 1,5°C, ktoré združuje firmy z celého sveta. Spoločne sa budú zasadzovať o splnenie Parížskej klimatickej dohody, ktorej cieľom je obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C.

Deceuninck sa k cieľom SBTi pripojil vo februári 2022 po tom, čo v roku 2021 uskutočnil internú analýzu emisií uhlíka. V nasledujúcich mesiacoch spoločnosť pracovala na pláne, ako ich v súlade so štandardom Net-Zero znížiť. Teraz prišiel čas predložiť ciele SBTi na schválenie.

Emisie spojené s vlastnou prevádzkou (takzvané oblasti 1 a 2) predstavujú 12 % z celkovej uhlíkovej stopy spoločnosti Deceuninck. To ukazuje, ako dôležité je sústrediť sa na celý reťazec a obzvlášť na získavanie surovín. Zásadný vplyv na dosiahnutie cieľov bude mať, samozrejme, recyklácia.

Deceuninck sa zaviazal do roku 2030 znížiť absolútne emisie v oblastiach 1 a 2 o 60 % (v porovnaní s rokom 2021). Keď uvážime očakávaný rast, znamená to 75 % zníženie emisií prepočítaných na tonu vyrobeného produktu. Takýto cieľ prekračuje minimálnu očakávanú zmenu, ako ju požaduje SBTi (-42 %).

V oblasti 3 sa Deceuninck zaväzuje do roku 2030 znížiť emisie o 48 % (opäť v prepočte na tonu vyrobených produktov v porovnaní s rokom 2021). Kľúčovým faktorom bude maximálne využívanie recyklovaného materiálu. Iba tak sa totiž podarí tento náročný cieľ splniť.

Nulové hodnoty čistých emisií skleníkových plynov v celom hodnotovom reťazci chce Deceuninck dosiahnuť do roku 2050.

Bruno Humblet, generálny riaditeľ spoločnosti Deceuninck:​

“To, ako sme sa postavili k výzve SBTi, potvrdzuje, že je pre nás udržateľnosť naozaj dôležitá. Vedecky podložené ciele nám pri každom obchodnom rozhodnutí pomôžu zohľadniť jeho možný dopad na klímu.

Vďaka našim recyklačným zariadeniam patríme už dlhé roky k priekopníkom v odbore. A recyklácia bude i naďalej hrať kľúčovú rolu pri znižovaní emisií oxidu uhličitého, spotrebujeme tak totiž menej primárnych surovín. Chceme ísť v našom odvetví príkladom a tešíme sa, že spoločne s dodávateľmi a ďalšími zúčastnenými stranami podnikneme zmysluplné kroky, ktoré povedú k pozitívnym zmenám v klíme."

Bruno-(1).jpeg

Céline De Waele, manažérka udržateľnosti skupiny Deceuninck:

“Náš plán znížiť uhlíkové emisie počíta s investíciami do energetickej účinnosti v prevádzke i elektrifikácii. Postupne upustíme od používania vykurovacieho oleja a zameriame sa na výrobu a získavanie energie z obnoviteľných zdrojov."