Deceuninck je jediný výrobca PVC dverových profilov v bezpečnostnej triede RC3

Vstupné PVC dvere s profilmi Eforte prešli náročným testovaním a sú aktuálne jedinými PVC dverami na našom trhu, ktoré ako celý výrobok, pri dodržaní správneho výrobného postupu, spĺňajú podmienky bezpečnostnej triedy RC3.

Posudzovaním bezpečnosti okien a dverí sa zaoberá hneď niekoľko noriem. Jedna z nich (STN EN 1627) stanovuje triedy bezpečnosti podľa odolnosti proti vlámaniu. Skúška pre triedu RC3 už predpokladá, že ide o skúseného zlodeja, ktorý má k dispozícii nielen svoju fyzickú silu a drobné náradie, ale tiež páčidlo dlhé 70 cm alebo ručnú vŕtačku.

Podľa policajných štatistík je najčastejším spôsobom vniknutia zlodeja do objektu prekonaním vstupných dverí. Práve tu je teda nevyhnutné zlodeja maximálne zdržať alebo ho úplne odradiť, a to kvalitnými dverami. Zásadné pritom je, aby deklarovanú triedu bezpečnosti spĺňal celý výrobok (okno/dvere) a nie iba niektorý z prvkov (profil, sklo, kovanie), ktorý zlodej dokáže obísť.

 „Aj obyčajnú výmenu okien či dverí by sme mali konzultovať s projektantom. Ak je totiž v projekte jasne stanovené, akú bezpečnostnú triedu majú otvorové výplne spĺňať, je pre dodávateľov omnoho ľahšie daný výrobok odporučiť,“ radí Petr Sýs, technický a produktový manažér spoločnosti Deceuninck, spol. s r. o.

Čo presne znamená trieda bezpečnosti RC3?

Pre každú bezpečnostnú triedu norma (STN EN 1630+A1) presne stanovuje, akému náporu, s akým vybavením páchateľa a za aký dlhý čas musí daný výrobok odolať. Dvere triedy RC3 by mali odolať zlodejovi, ktorý bude mať skrutkovač, kladivo, páčidlo, ručnú vŕtačku, sadu prierazníkov a vrtákov (všetko má definované rozmery). Takto vybavený zlodej by sa oknom či dverami nemal dostať dovnútra ani po 5 minútach usilovného snaženia. Dá sa pritom predpokladať, že zlodej nechce robiť hluk a že pokiaľ sa do domu či bytu rýchlo nedostane, radšej skúsi svoje šťastie inde.

65718004-e5d8-11e9-a4a6-a0369f103266.png