NAŠE HODNOTY – AKO PRACUJEME?

V súlade s našimi základnými hodnotami si vytvárame pevné a trvalé vzťahy s kolegami, našimi zákazníkmi i obchodnými partnermi.

Úprimnosť
Vždy hovoríme pravdu, sme otvorení a úprimní. Poctivo priznáme vlastnú chybu alebo oznámime zlú správu. Zároveň však robíme preventívne a opravné opatrenia.

Vysoký výkon
Na všetkých úrovniach i pracovných pozíciách pracujeme vždy na plný výkon – vo vývoji, výrobe, v dodávkach, obchodnom kontakte i servise až po inštaláciu našich produktov v domácnostiach. Pokiaľ máme na výber, vždy sa rozhodujeme v tomto poradí: ľudia (zdravie a bezpečnosť), planéta (životné prostredie a ekologická stopa), kvalita, zisk.

Podnikateľský duch
Usilujeme sa o zlepšovanie. Premýšľame ako majiteľ spoločnosti. Rešpektujeme druhých a oceňujeme ich za ich rozhodnutia a prevzatie zodpovednosti.